Loading...

การตรวจการติดเชื้อกลุ่ม TORCH ในสตรีตั้งครรภ์

การตรวจเชื้อกลุ่ม TORCH ก่อนตั้งครรภ์

ทำไมจึงต้องตรวจคัดกรองเชื้อกลุ่ม TORCH ก่อนตั้งครรภ์ ?

     การติดเชื้อกลุ่ม TORCH ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือก่อนตั้งครรภ์ สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติกับทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิดได้

อันตรายที่ควรรู้!! จากเชื้อกลุ่ม TORCH ก่อนตั้งครรภ์

     การติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ morbidity และ mortality ในหญิงตั้งครรภ์สูงขึ้น รวมถึงทารกในครรภ์ด้วย โดยการติดเชื้อที่ส่งผลทั้งมารดาและทารกในครรภ์จะสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งในช่วง ระหว่างการตั้งครรภ์ (antepartum) ระหว่างระยะคลอด (intrapartum) และระยะหลังคลอด (postpartum)

รายละเอียดของการติดเชื้อกลุ่ม TORCH

1. Toxoplasmosis

   โรคติดเชื้อจากปรสิตที่มีชื่อว่า Toxoplasma gondii โดยเชื้อจะสามารถพบได้ในมูลของแมว เนื้อสัตว์ดิบหรือปรุงสุกๆ ดิบๆ แม้ปกติมักจะไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด และเชื้อยังสามารถแพร่จากแม่สู่ทารกในครรภ์ได้ ผู้ที่ได้รับเชื้อในช่วงแรกของการตั้งครรภ์อาจถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกได้น้อย แต่ในบางรายที่รุนแรงมักส่งผลให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดการแท้งบุตร สำหรับทารกที่รอดชีวิตมีแนวโน้มจะพบปัญหาสุขภาพรุนแรงตามมา เช่น ชัก ตับโต ม้ามโต ดีซ่าน หรือติดเชื้อที่ดวงตาจนตาบอดได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ติดเชื้อนี้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสู่ทารกได้มากที่สุด แต่มักพบอาการผิดปกติได้น้อย และเด็กอาจพัฒนาอาการได้เมื่อโตขึ้น

2. Rubella

   เชื้อไวรัส Rubella เป็นสาเหตุของโรคหัดเยอรมัน โรคนี้จะติดต่อถึงกันได้ทางการหายใจ โดยเชื้อในละอองน้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยในอากาศ ถ่ายทอดไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ๆ ในมารดาจะไม่มีอันตรายจากโรคหัดเยอรมัน แต่ทารกในครรภ์ที่มารดาติดเชื้อโรคหัดเยอรมันอาจจะเกิดความผิดปกติได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์เมื่อติดเชื้อ ถ้าอยู่ในระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ จะพบความพิการที่เห็นได้ชัดคือ ตาเป็นต้อกระจกหรือต้อหิน หูหนวก หัวใจพิการแต่กำเนิด เด็กตัวเล็กกว่าปกติ เกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติทำให้เกิดจ้ำเลือดตามผิวหนัง ตับ ม้ามโต และมีความผิดปกติทางสมอง หรือทารกในครรภ์เสียชีวิตเพราะติดเชื้อ

3. Cytomegalovirus

   ไซโตเมกาโลไวรัส หรือ CMV เป็นไวรัสชนิด DNA ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อมีอาการปวดกล้ามเนื้อ มีไข้สูง เหนื่อยล้า หรือปอดบวม แต่สำหรับคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงอาการอาจจะไม่รุนแรงมาก แต่ถ้าหากเกิดกับทารกหรือคนที่ภูมิต่ำจะมีอาการที่รุนแรงสูง เชื้อ CMV เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการได้ยินของทารกแรกเกิด เมื่อหญิงตั้งครรภ์ติดครั้งแรก เชื้อจะไม่แสดงอาการผ่านร่างกายแต่สามารถถูกกระตุ้นให้กระจายเป็นระยะๆ คล้ายเชื้อไวรัสกลุ่มเริม เกิดจากระดับ IgG antibody อยู่ในระดับสูง

4. Herpes simplex virus l/ll

   โรคเริม เกิดจากการติดเชื้อ Herpes simplex virus ซึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ 1 มักทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณปาก หรือลำตัวเหนือสะดือ และ ชนิดที่ 2 มักทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ภายนอก โดยที่ เชื้อ herpes simplex virus ชนิดที่ 1 จะมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์น้อยกว่าชนิดที่ 2 รวมทั้งในผู้ป่วยใหม่ที่มีการติดเชื้อ herpes simplex virus มักเกิดจากเชื้อชนิดที่ 1 มากกว่าด้วย

วิธีการตรวจ

DNA testing by Microarray (PCR Hybridization)


by Pitchayani Kongcharoen
August 17, 2023