Loading...

การตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

การตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร

สาเหตุของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ?

      การติดเชื้อของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแบคทีเรียรองลงมาคือเชื้อไวรัส ปรสิต และเชื้อรา ที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด โดยเชื้อโรคที่อยู่ในตัวผู้ป่วยปนเปื้อนอยู่ในน้ำ อาหาร และมือ เข้าสู่ปาก โดยเชื้ออาจติดมากับภาชนะที่ปนเปื้อน

อาการที่อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารโดยรวม

  • มีอาการปวดท้องเรื้อรังแบบเป็นๆ หายๆ
  • ปวดตลอดเวลา หรือปวดเป็นบางครั้ง
  • ถ่ายเป็นสีเทา หรือซีดๆ อาจมีไขมันออกด้วย น้ำหนักตัวลดลง เป็นต้น
  • อุจจาระเป็นเลือด
  • เบื่ออาหาร ตัวเหลือง หรือไม่มีอาการเลยก็ได้

การตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร

   แบคทีเรีย : 14 ชนิด

Campylobacter jejuni

Clostridium difficile                                                                

Escherichia coli                                                                        

Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC)                    

Escherichia coli O157                                                              

Helicobacter pylori UreA                                                       

Helicobacter pylori CagA                                                       

Listeria monocytogenes

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella spp.

Shigella flexneri

Staphylococcus aureus

Vibrio parahaemolyticus

Yersinia enterocolitica

   ไวรัส : 10 ชนิด

Coxsackievirus 16

Enterovirus

Enterovirus 71

Enteric Adenovirus

Astrovirus

Norovirus 1

Norovirus 2

Rotavirus A

Rotavirus B

Sapovirus

   รา : 1 ชนิด

Candida albicans

วิธีการตรวจ

DNA testing by Microarray (PCR Hybridization)


by Pitchayani Kongcharoen
August 17, 2023