Loading...

News & Update


ห้องปฏิบัติการหวนจี
สาขาเจิ้งโจว (Zhengzhou) ประเทศจีน สามารถทำการตรวจเชื้อ
Covid-19 ได้ถึง 37,000 ตัวอย่าง ต่อวัน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งปริมาณการตรวจดังกล่าว สามารถช่วยคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อ
COVID-19 ในประเทศจีน ได้เป็นจำนวนมากวันที่ 18 ก.ค.64   ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr.RUI WANG บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันตรวจ COVID19 และ DNA ได้มีจิตอาสาทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในช่วงโควิด19 ระบาดระลอกใหม่ ได้นำอุปกรณ์เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบนาโน บริจาคให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี(ศรีราชา)สนามบินสุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ใช้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID19 กับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิและอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ตม. ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้มาติดต่อราชการ ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์อยู่ตลอด ขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบโอกาสดีๆให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสร้างความประทับใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ทาง ดร. บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr. RUI WANG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสดีๆ มอบให้กันอีกในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยต่อไป วันที่ 10เมษายน2563 เวลา  08.30 น. ด.ต.ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ โทร0918650043ได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินโดยได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส covid 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ของบริษัทหวน จี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัดที่บริจาคให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ได้ตรวจหาเชื้อกับทางห้อง LAB ของบริษัทหวนจียีน.เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูเข้า-ออกของประเทศได้สัมผัสกับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากควรได้รับโอกาสดีๆที่ทางบริษัทฯได้มอบให้ในครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทของเราที่มีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในสถานการณ์ที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคีที่เรามีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป

ยีน.เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัดซึ่งทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูเข้า-ออกของประเทศได้สัมผัสกับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากควรได้รับโอกาสดีๆที่ทางบริษัทฯได้มอบให้ในครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทของเราที่มีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในสถานการณ์ที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคีที่เรามีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#

ที่มา
http://www.xn--42c6aobm0m5a5d2cc.com/2019/?p=8318