Loading...

News & Update


วันที่ 7 เมษายน 2023 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรม ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2023


วันที่ 12 เมษายน 2566 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ คณะบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ตาม วัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบรับรองความสามารถตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015ห้องปฏิบัติการหวนจี
สาขาเจิ้งโจว (Zhengzhou) ประเทศจีน สามารถทำการตรวจเชื้อ
Covid-19 ได้ถึง 37,000 ตัวอย่าง ต่อวัน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งปริมาณการตรวจดังกล่าว สามารถช่วยคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อ
COVID-19 ในประเทศจีน ได้เป็นจำนวนมากวันที่ 18 ก.ค.64   ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr.RUI WANG บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันตรวจ COVID19 และ DNA ได้มีจิตอาสาทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในช่วงโควิด19 ระบาดระลอกใหม่ ได้นำอุปกรณ์เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบนาโน บริจาคให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี(ศรีราชา)สนามบินสุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ใช้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID19 กับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิและอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ตม. ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้มาติดต่อราชการ ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์อยู่ตลอด ขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบโอกาสดีๆให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสร้างความประทับใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ทาง ดร. บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr. RUI WANG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสดีๆ มอบให้กันอีกในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยต่อไป วันที่ 10เมษายน2563 เวลา  08.30 น. ด.ต.ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ โทร0918650043ได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินโดยได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุดตรวจหาเชื้อไวรัส covid 19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ของบริษัทหวน จี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัดที่บริจาคให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ได้ตรวจหาเชื้อกับทางห้อง LAB ของบริษัทหวนจียีน.เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูเข้า-ออกของประเทศได้สัมผัสกับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากควรได้รับโอกาสดีๆที่ทางบริษัทฯได้มอบให้ในครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทของเราที่มีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในสถานการณ์ที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคีที่เรามีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป

ยีน.เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัดซึ่งทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูเข้า-ออกของประเทศได้สัมผัสกับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากควรได้รับโอกาสดีๆที่ทางบริษัทฯได้มอบให้ในครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทของเราที่มีความมุ่งมั่นจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในสถานการณ์ที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคีที่เรามีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป

#www.คู่แผ่นดิน.com/2019#

#หนังสือพิมพ์คู่แผ่นดิน.com/2019#


ที่มา
http://www.xn--42c6aobm0m5a5d2cc.com/2019/?p=8318