Loading...

Blog Left Image


ผู้มีเพศสัมพันธ์เกือบทั้งหมดจะติดเชื้อในช่วงหนึ่งของชีวิต โดยมักไม่แสดงอาการ และสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องรักษา แต่หากร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการทำลายเชื้อและมีการติดเชื้อคงอยู่เป็นเวลานาน เซลล์ที่ติดเชื้อก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นมะเร็งได้ โดยปกติจะใช้เวลา 15-20 ปีในการพัฒนาเป็นมะเร็งหลังมีการติดเชื้อ HPV

ข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านม แต่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ในแต่ละปีประเทศไทยจะพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ปีละประมาณ 9,999 ราย และคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2568 จำนวนผู้ป่วยรายใหม่จะสูงขึ้นปีละ 13,082 คน อย่างไรก็ตามถ้าตรวจพบรอยโรคหรือพบผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก จะสามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้

ปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีการเชิญชวนให้ผู้หญิงไทยใช้สิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้ง ทุก 5 ปี ด้วยวิธี HPV DNA Test โดยมีสิทธิทุกคน หากอยู่ในกลุ่มดังนี้


  1. ผู้หญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30-59 ปี
  2. ผู้หญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15-29 ปี ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีคู่นอนหลายคน มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน เป็นต้น

กรณีที่ผลการตรวจไม่พบเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทุก 5 ปี และในกรณีที่ตรวจพบเชื้อจะทำการตรวจยืนยันซ้ำและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

หะพ้ดกเืหพเะเ้หพเพเ้หพเ้

ที่มา:

WHO. (5 March 2024). Human papillomavirus and cancer.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-papilloma-virus-and-cancer

บัลลังก์ อุปพงษ์. (4 ธันวาคม 2566). การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test แยก 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง.

https://nih.dmsc.moph.go.th/data/data/KM/67/KMNIH/1/1.pdf


วันที่ 12 เมษายน 2567 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ คณะบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ตาม วัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์


ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำบุญบริษัทและฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ บริษัท และพนักงาน


วันที่ 7 เมษายน 2023 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรม ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2023


วันที่ 12 เมษายน 2566 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ คณะบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ตาม วัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบรับรองความสามารถตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015ห้องปฏิบัติการหวนจี
สาขาเจิ้งโจว (Zhengzhou) ประเทศจีน สามารถทำการตรวจเชื้อ
Covid-19 ได้ถึง 37,000 ตัวอย่าง ต่อวัน ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งปริมาณการตรวจดังกล่าว สามารถช่วยคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อ
COVID-19 ในประเทศจีน ได้เป็นจำนวนมากวันที่ 18 ก.ค.64   ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr.RUI WANG บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันตรวจ COVID19 และ DNA ได้มีจิตอาสาทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในช่วงโควิด19 ระบาดระลอกใหม่ ได้นำอุปกรณ์เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบนาโน บริจาคให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี(ศรีราชา)สนามบินสุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ใช้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID19 กับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิและอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ตม. ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้มาติดต่อราชการ ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์อยู่ตลอด ขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบโอกาสดีๆให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสร้างความประทับใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ทาง ดร. บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr. RUI WANG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสดีๆ มอบให้กันอีกในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยต่อไป