Loading...

วันที่ 18 ก.ค.64   ดร.บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr.RUI WANG บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันตรวจ COVID19 และ DNA ได้มีจิตอาสาทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในช่วงโควิด19 ระบาดระลอกใหม่ ได้นำอุปกรณ์เครื่องพ่นฆ่าเชื้อแบบนาโน บริจาคให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี(ศรีราชา)สนามบินสุวรรณภูมิ บก.ตม.2 ใช้พ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID19 กับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิและอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ตม. ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้มาติดต่อราชการ ผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์อยู่ตลอด ขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบโอกาสดีๆให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสร้างความประทับใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ทาง ดร. บุญบารมี ราตรีวงค์ และ Mr. RUI WANG หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสดีๆ มอบให้กันอีกในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยต่อไป