Loading...

Homepage-1

RELIABLE & HIGH-QUALITY
LABORATORY SERVICES

Systematic Infectious Diseases Genetic Testing

การตรวจการติดเชื้อในระดับดีเอ็นเอ หรือรหัสพันธุกรรม

Health and Assessment Genetic Testing

การตรวจประเมินสุขภาพเฉพาะบุคคลจากรหัสพันธุกรรม

WE ARE THE TRUSTED EXPERTS
WE KEEP THINGS SIMPLE

บริษัท หวนจี กรุ๊ป

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ และมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดี ด้านเทคโนโลยีไมโครอะเรย์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจยีน

ขั้นตอนการให้บริการ

ลูกค้าจะได้รับผลการตรวจวิเคราะห์หลังจากห้องปฏิบัติการได้รับตัวอย่าง อย่างน้อย 1 วันทำการ

  • ให้คำปรึกษา
  • รายงานผล
  • ตรวจวิเคราห์
  • เก็บตัวอย่าง

ข้อมูลเทคโนโลยีการตรวจหากรดนิวคลีอิกขั้นสูง

เทคโนโลยีการตรวจยีนมีประสิทธิภาพสูง

  • มีความไว (Sensitivity) และความจำเพาะ (Specificity) สูง
  • สามารถตรวจสอบยีนหลาย ๆ ยีนได้ในครั้งเดียว และมีข้อมูลอ้างอิงจากเเหล่งที่น่าเชื่อถือ
  • ระบบการตรวจมีการควบคุมคุณภาพ สามารถหลีกเลี่ยงผลลบเท็จ (False - negative result)
  • การตรวจมีต้นทุนไม่สูงมาก เนื่องจากสามารถตรวจได้หลายยีนในเวลาเดียวกัน ทำให้ค่า ใช้จ่ายในการตรวจเฉลี่ยแต่ละรายการต่ำลง

High-Throughput Gene Testing Technology YOUR POWERFUL CLINICAL DIAGNOSIS TOOL

MEDICAL RESEARCH 90%
Genetic Testing 100%
Scientific research 100%

ห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการเเพทย์
บริษัท หวนจียีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หวนจี กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554 กิจการของบริษัทเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2560 บริษัท หวนจี กรุ๊ป เปิดห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อให้…

NEWS & UPDATE


ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำบุญบริษัทและฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ บริษัท และพนักงาน


วันที่ 7 เมษายน 2023 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรม ดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2023


วันที่ 12 เมษายน 2566 บริษัท หวนจี ยีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ คณะบริหาร และผู้จัดการฝ่าย ตาม วัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์