Loading...

Systematic Infectious Diseases Genetic Testing

การตรวจการติดเชื้อในระดับดีเอ็นเอ

โรคติดเชื้อ infectious disease มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค (Pathogen) เช่น  แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือ เชื้อรา ภาวะการติดเชื้อสามารถถ่ายทอดสู่คนอื่นๆได้ ผ่านการรับเชื้อโดยตรง การปนเปื้อนของสาธารณูปโภคหรือแม้กระทั่งจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรา

การตรวจในระดับ DNA ยังสามารถตรวจสอบการติดเชื้อได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ ซึ่งช่วยให้แพทย์ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูง

  • การตรวจการติดเชื้อ HPV
  • การตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
  • การตรวจการติดเชื้อTORCH ในผู้หญิงตั้งครรภ์
  • การตรวจการติดเชื้อในกระแสเลือด
  • การตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
  • การตรวจการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
  • การตรวจการติดเชื้อรา